II. mistrovstv� Evropy v po��rn�m sportu hasi�� a z�chran���
II. mistrovstv� Evropy v po��rn�m sportu hasi�� a z�chran���


Přehled disciplín mezinárodní soutěže mladých hasičů

9. 12. 2008

Požární útok CTIF - mládež

Jde o poměrně náročnou disciplínu, která rozvíjí nejen dětskou fyzickou zdatnost, ale je postavena především na kolektivní souhře a psychické vyrovnanosti.

Disciplínu provádí 9 závodníků, z nichž se v podstatě tvoří dvě skupiny + velitel. Závodníci jsou označeni čísli 1 - 9, přičemž každé číslo má své předepsané úkoly. Dráha pro požární útok CTIF je dlouhá 75 m a široká 5 m. Na dráze jsou umístěny tyto překážky a nářadí:

  • vodní příkop
  • bariéra 70 cm vysoká
  • tunel 6 m dlouhý
  • lavička
  • 2 džberové stříkačky
  • dva nástřikové terče
  • stojan na ukládání technických prostředků pořární ochrany
  • a stojan na vázání uzlů

Úkolem družstva je nastoupit v předepsaném tvaru na startovní čáru a na pokyn velitele družstva provést požární útok.

Pokyn dává velitel píšťalkou. Všech děvět závodní startuje po hvizdu velitele naráz. Velitel jako první překoná překážky umístěné na dráze a postaví se do prostoru mezi nástřikovými terči. První skupina (čísla 2 - 5) běží za velitelem přes překážky až k džberovým stříkačkám, kde provedou nástřik do terčů. Jakmile je dokončen nástřik levého terče, velitel zaujme své postavení v konečném nástupním prostoru. Po dokončení nástřiku obou terčů závodníci, kteří nástřik prováděli, se přesunou k technickému stojanu a podle zobrazených znaků přiřadí každý do svého pole technický prostředek. Po té se zařadí vedle velitele. Druhá skupina (čísla 6 - 9) začna po startu tvořit hadicové vedení přes respektive skrz překážky. Když je hadicové vedení vytvořeno, přesunou se závoidníci z této skupiny k uzlovému stojanu a uváží zobrazené uzly. Rovněž oni se v závěru zařadí do prostoru k veliteli. Disciplína končí po zařazení všech závodníků, zvednutím ruky velitele.

Štafeta CTIF - mládež

Štafetový běh vykonává 9 závodníků. Délka štafety je 400 m. Štafety je rozdělena do 7 úseků po 50 metrech a dvou po 25 m.

Na prvním úseku délky 25 m stojí žebříková stěna, kterou je nutné překonat předepsaným způsobem (ruce musí při cestě nahoru i dolů uchopit shora první a druhou příčku a nohy musí došlápnout na třetí a čtvrtou příčku), druhý úsek dráhy je dlouhý rovněž 25 m a jde o volný úsek bez překážky s vyznačenou předávkou do poloviny úseku, třetí úsek jakož i všechny zbývající má délku 50 m a provádí se zde úkon přenos hadice v kotouči na vyznačenou podložku, čtvrtý úsek je opět hladký běžecký s vyznačenou předávkou do poloviny úseku, na pátém úseku závodníci podbíhají laťku vysokou 80 cm, na šestém úseku je umístěna lehkoatletická překážka výšky 60 cm, sedmý úsek čítá úkon přenos RHP na vyznačenou podložku a na posledním úseku je úkolem závodníka vytvořit hadicové vedení. Jako štafetový kolík slouží klasická proudnice C bez uzávěru.