II. mistrovství Evropy v požárním sportu hasičů a záchranřů
II. mistrovství Evropy v požárním sportu hasičů a záchranřů
 

Základní informace

27. 6. 2008

Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů známý pod zkratkou CTIF (COMITÉ TECHNIQUE INTERNATIONAL DE PREVENTION ET D´EXTINCION DU FEU) je nejvýznamnější celosvětovou organizací hasičů. Byl založen v Paříži již v r. 1900. Podle stanov CTIF se může stát jeho členem kterýkoliv stát světa, který je v organizaci zastoupen vlastním národním výborem. V současné době je členem CTIF celkem 43 států včetně České republiky, která je zastoupena v CTIF od jeho založení. Sídlem CTIF je Paříž. Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů, které volí prezidenta CTIF a jmenuje generálního sekretáře. Je svoláváno pravidelně 1 x za rok. Jednou za čtyři roky se koná mezinárodní soutěž hasičů z celého světa.

Českou republiku zastupuje v CTIF - Český národní výbor CTIF (dále jen „ČNV“), jehož členy jsou všechny nejvýznamnější subjekty působící v zemi na úseku požární ochrany. Patří k nim například Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska. Předseda ČNV je dán funkcí a na základě souhlasu všech členů ČNV je jím generální ředitel HZS ČR. V roce 2000 schválilo prezidium CTIF, aby se Hasičské hry uskutečnily v roce 2009 v České republice. Na stálé radě CTIF ve Varaždinu, kde se 17. až 24. července letošního roku konaly Hasičské hry byla schválena kandidatura města Ostravy na pořádání Hasičských her v roce 2009 jako nejvhodnějšího místa pro konání této akce, a to jak z hlediska organizačního, tak i technického zázemí.

Hasičské hry jsou a vždy byly ve všech státech, kde se konaly, pokládáné za akci celostátního významu a byly pořádány pod záštitou vrcholného představitele státu (např. v Brně v roce 1973 pod záštitou prezidenta republiky, v roce 1997 v Dánsku pod záštitou korunního prince Frederica, v roce 2001 ve Finsku pod záštitou prezidentky paní Tariji Halonen) a v roce 2005 ve Varaždinu pod záštitou a přímou účastí prezidenta Chorvatska.

Očekává se, že se Hasičských her zúčastní až 3500 přímých aktérů (sportovců, rozhodčích, organizačních pracovníků a významných hostů) z 30 zemí z celého světa. Akci tohoto rozsahu bude samozřejmě možné významným způsobem využít k propagaci města, jeho okolí i celé České republiky.